Проект на Куклен театър-12 Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“

XII ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

„ПОЕТИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА“

 

Държавен куклен театър Стара Загора и СНЦ „Пиеро“ , с подкрепата на  община Стара Загора,  ще  реализират от 21 юли до 3 август 2022 г. в град Стара Загора  XII Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора и в тази връзка обявяваме отворена покана за участие.

 

 Художествен ръководител  Веселка Кунчева

Ментор сценограф  Мариета Голомехова

Ментор вокален педагог  Милен Апостолов

 

Участват:

 

  • 4 екипа (режисьор и сценограф), избрани с кастинг върху разработени проекти на тема „Поетите на Стара Загора“;

 

  • 20 актьори, избрани с кастинг между драматични и куклени актьори, както и студенти от НАТФИЗ „Кр.Сарафов“.

 

 

 

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЪРКШОПА „ПОЕТИТЕ НА СТАРА ЗАГОРА“:

 

  • Кратка автобиография (до 2 страници);
  • Творчески проект (до 2 страници), който да включва:

–        мотивация;

–        идея;

–        избор на поет(и);

–        избор на драматургичен материал (избраните стихотворения, върху които ще се работи);

–        необходим брой актьори;

–        име на сценограф;

–        обоснован проекто-бюджет – материали;

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАСТИНГА ЗА АКТЬОРИ:

–        актуална творческа биография (до 2 страници);

–        снимки (профилна и в цял ръст).

 

Краен срок за подаване на заявките: 1 май 2022 г. на dramaturge.stz.puppets@gmail.com

 

Обявяване на резултатите: 10 май 2022 г. на www.pierrot-bg.com  и в социалните мрежи на театъра.

 

 

 

Какъв е смисълът на творческите лаборатории в Старозагорския куклен театър?

 

Кукленият театър на Стара Загора е изградил репутация на театър, които подкрепя търсачите на новото, на различното, на трудното… Това е театърът, който може да рискува с провеждането на „Лаборатория – ателие“ в името на Смисъла за творческа дейност. Актът на сътворяването, на взаимното творчески коректно общуване и натрупване на ново познание по неформален начин в Творческата лабораторията-ателие доказва своята ползотворност и необходимост.

Театроведът д-р Светла Бенева определя Лабораторията като „отговорност към свободата, като съзерцание и преживяване на контрасти – хем повод за опознаване, хем присъствие в реалност, която може да възбужда въображението, да поражда представи и идеи за игра, която се запълва със съмнения и преоткривания, с нещо ценно – себевглеждане, извън рутината на всекидневието, съпоставка с други колеги, амбиция и съревнование да се постигне резултат повече от това, с което всеки е оценил себе си или други са казали за него…“

Не на последно място творческата лаборатория-ателие в Стара Загора ще срещне творци с различна сетивност, ще пробуди любопитство и симбиоза между драматични и куклени актьори, ще мобилизира и развие творческия потенциал на участниците и ще популяризира творчеството на Старозагорските поети. Начинът, по който ще се представи поезията, ще бъде нов за зрителя,  подсилен с мощността на изразните средства на театъра.

 

 

Повече информация за проведените  11 лаборатории можете да намерите на нашия сайт    www.pierrot-bg.com/лаборатория   и на страницата ни във Facebook   Куклен театър – Стара Загора.

Проект на Куклен театър-12 Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>