44 точки съдържа предварителния дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет

44 точки съдържа предварителния дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Стара Загора.

То е се проведе на 27 януари, от 9.00 часа.

 

 

 

Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора е първа точка в дневния ред. Вносители са Дарин Петков  председател на ПК по култура и Стефан Анков от ГЕРБ.

Кметът е вносител на предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

Сред дневния ред на сесията в четвъртък е приемане на годишен отет за 2021 година и Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли  – декември, с вносител Мария Динева.

На януарското заседание е бъде представен и Годишен отчет за дейността на обществения посредник за миналата година.

Очаква се общинските съветници  да освободят ликвидатора на „Обредни дейности“  Белчо Белчев,  бивш управител на общинското дружество и да изберат нов.

Предложение има и за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.90 лв. за дневна и нощна тарифа и максимална цена за един километър  в размер на 1.60 лв. за дневна и нощна тарифа, валидни за територията на община Стара Загора.

Общинските съветници на групата на ГЕРБ искат приемане на Обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора.

Точка 43, с вносител кмета Живко Тодоров , предлага увеличаване със 7 щатни бройки на Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ , считано от 01.01.2022 г.

44 точки съдържа предварителния дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>