Тодор Тодоров-изп. директор на Мини Марица изток подаде оставка пред БЕХ. Какви са причините?

 

Тодор Тодоров – изпълнителен директор на Мини Марица изток подаде оставка пред БЕХ в късния следобед. Причината: несъгласието му  седалището на „Мини Марица-Изток“ да се премести в столицата.

Припомняме, такова бе решението на съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ седалището на „Мини Марица-Изток“ ЕАД вече да се помещава на улица „Веслец“ 16 в София, където се намира и БЕХ.

До този момент административната централа на държавната въгледобивна компания е в Раднево. Синдикатите също обявиха, че не одобряват подобни неаргументирани административни мерки и че не виждат никакъв смисъл в преместването.

Припомняме, че Състав на старозагорския окръжен съд спря кадрова рокада в едно от най-големите държавни дружества, радневското „Мини Марица изток“ ЕАД, като не разреши вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър.

Определението на съда за отказ да бъде вписана като член на съвета на директорите и изпълнителен директор до провеждането на конкурс за инж. Илза Чинкова е от 17 януари.

ВИДЕО…

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>