Ковид превенция в Съдебна палата

Със заповед на Председателя на Районен съд – Стара Загора, съдия Милена Колева, предвид усложнената епидемиологична обстановка и увеличената заболеваемост сред служителите на съда, считано от 25.01.2022г. до 04.02.2022 г., включително, се отменят откритите съдебни заседания. Мярката се взема с цел превенция и ограничаване на разпространението на Ковид–19 и други остри вирусни инфекции. Изключение ще бъдат случаите изрично предвидени в чл. 329, ал.3 от ЗС

Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за разглеждане за нови дати, като съдебните служители са ангажирани да уведомяват страните по делата и техните процесуални представители за пренасрочването. 

Със същата заповед се урежда временен режим за работа на службите и деловодствата в съда, като акцент е недопускането на струпвания на хора, и опазването живота и здравето на гражданите, съдебните служители и магистратите.

Ограничава се времето за обслужване на  граждани от регистратурата, деловодствата и Бюро съдимост към Районен съд в часовете между 9:00-12:00 и 14:00-17:00 часа в работни дни.

В сила остават взетите вече мерки за засилена хигиена и дезинфекция на помещенията на съда, движението в съдебната палата само със защитни маски и при спазване на дистанция от минимум 1,5 метра и по един посетител в помещение.

На съдиите е предоставен дистанционен достъп до информационната система на съда.

От Районен съд Стара Загора напомнят, че страните по делата и адвокатите, могат да извършват справки за висящите и приключили дела посредством електронната страница на съда и Единния портал за електронно правосъдие на ВСС. Справки могат да се правят и на телефоните на съответните деловодства и служби.

Ковид превенция в Съдебна палата

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>