Над 100 сигнала с нарушения от видеокамерите на кръстовища са предадени на КАТ Пътна полиция

За период от година назад, считано от 15 октомври на горещия телефон в община Стара Загора са получени и обработени  над  10 600 сигнала.Найголям брой сигнали са за неправилно паркирани автомобили. Това информира зам. кмета Йордан Николов.

Репатрирани за периода са 1273 автомобили.

 

За изминалата година има 206 сигнала от граждани, касаещи градския транспорт и 229 констатирани събития, касаещи изправността на информационните табла на спирките в Стара Загора. Изграждането на „Система за управение на трафика“ в Община Стара Загора дава възможност да се улесни движението на Градския транспорт, като се дава приоритет на автобусите и тролейбусите, които наближават кръстовище и закъсняват с графика поради натоварен трафик, коментира за ТВ ЗАГОРА ресорният зам. кмет Йордан Николов. По проект са изградени и видеонаблдение на 36 възлови кръстовища в града, които дават възможност за констатиране на нарушения и установяване на извършители по различни деяния. Веднага след тежките пътни произшествия в началото на м. октомври в Стара Загора, по препоръка на Държавната агенция записи с нарушения на кръстовища се подават към КАТ, които санкционират нарушителите. Над 100 сигнала са подадени за около месец, коментира Йордан Николов. С решение от 6 октомври на работна група към Община Стара Загора се засилва наблюдението  върху камерите. Видеозаписите на всички водачи, които не спазват правилата  за движение, се предоставят на компетентните органи за предприемане на действия по санкционирането им, категоричен е зам. кмета Николов. Служители от звено „Градска мобилност“ наблюдават трафик камери от пет определени кръстовища, като при необходимост и преценка могат да се променят наблюдаваните кръстовища.

Над 100 сигнала с нарушения от видеокамерите на кръстовища са предадени на КАТ Пътна полиция

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>