Рекорден ръст на приходите декларират от НАП

Над 522,5 млн. лева са приходите, постъпили в офис/дирекция за обслужване Стара Загора, от началото на годината до края на месец ноември 2021 г. Това са с почти 60 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция.
Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на над 256,6 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 91 млн. лв., над 63 млн. лв. е корпоративният данък и 92 млн. лв. са приходите от ДДС.
Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември надвишава 265 млн. лв., в това число над 160 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 70 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 35 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 60 %, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.
„Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни големите данъчни рискове и единното прилагане на закона“, каза по повод рекордните приходи изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Рекорден ръст на приходите декларират от НАП

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>