Обучение по време на работа в Германия?

Ако знаете немски език на нивоА2 и желаете да се обучавате по време на работа в Германия, питайте в Бюрото по труда.
Стартира съвместен проект с EURES Германия за дуално обучение на кандидати в секторите на хотелиерството и ресторантьорството и месопреработването. Дейностите се изпълняват от EURES България и немската Федерална агенция по заетостта. Партньори са специализирани компании в атрактивни региони на Германия, които търсят мотивирани кандидати за чиракуване от България за следните квалификации:

1) Главни готвачи/Готвачи; 2) Специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; 3)Специалист по системна гастрономия; 4) Месари; 5)Специализирани асистент-продажби за месарници за продажба на месо.
Тези обучения отнемат 3 години и водят до световно признат сертификат за квалификация.

Условия за участие: 1)Възраст поне 18 години; 2)Да сте Европейски гражданин; 3) да имате познания по немски език на ниво поне A1/A2 4да сте с интерес от квалификация с висок стандарт в хотелиерството и ресторантьорството или като месари=

Обучението започва всяка година на 1-ви август или на 1-ви септември.
По време на обучението кандидатите получават: 1) Минимум 450 евро нето на месец без допълнителни удръжки; 2) Безплатна обзаведена самостоятелна стая/апартамент близо до работното ви място 3) Поне едно безплатно хранене през работните дни; 4)Включено е социално осигуряване (здравно, за безработица и пенсионна схема); 5)Поне 4 седмици отпуск на година.

Кандидатстването става с автобиография и мотивационно писмо към EURES България на HYPERLINK „mailto:eures@az.government.bg“eures@az.government.bg на български или английски език.
За повече информация питайте в Бюрото по труда.

Обучение по време на работа в Германия?

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>