На какъв етап е изпълнението на ремонта на път II-66 и за какво да бъдем бдителни?

На какъв етап е изпълнението на ремонта на път II-66 Богомилово – пътен възел „Чирпан-Изток“,   какви дейности са извършени до момента и  какви предстоят по участъка до пълното му завършване? Поставена ли е необходимата вертикална и друга сигнализация, за да се избегнат пътни произшествия?

Тези въпроси постави пред Агенция Пътна инфраструктура екип на телевизия Загора. Отговорите:

 

В края на миналата година стартира ремонтът на 18,5 км от второкласния път II-66 Богомилово – п.в. „Чирпан-изток“. До момента са изпълнени локални ремонти в участъците със слягания, деформации и пропадания и е положена геомрежа, с която значително са подобрени технико-експлоатационните характеристики на пътя. Монтирани са нови бетонови бордюри. Положен е пластът от неплътен асфалтобетон почти по цялата дължина на участъка, с изключение на местата, където са извършвани локални ремонти. Почистени са съществуващите облицовани окопи, се казва в отговора на АПИ.

Екип на ТВ ЗАГОРА видя, че и в отсечката от с. Богомилово до с. Ракитница е положен износващият пласт от плътен асфалтобетон. В село Ракитница е извършено изравняване на съществуващите шахти с нивото на пътната настилка.

През времето на ремонтните дейности обаче, станахме свидетели на липсващи пътни знаци, както и опасни участъци от пътните платна, предвид поставянето на пластове инертни материали и нов асфалт.

От Агенция Пътна инфраструктура ни увериха, че са направили проверка и са констатирани следните проблеми:

Поставените мигащи жълти предупредителни светлини, които се включват в тъмната част на денонощието, непрекъснато са обект на кражба от неизвестни извършители. Независимо от това изпълнителят на ремонта е длъжен да поддържа в изправност всички знаци в участъка на строителните дейности и те ще бъдат възстановени на местата, където липсват.

При регулярен обход на обекта е установена разлика от приблизително 8 см в нивата на настилката. За повишаване безопасността на пътуващите в отсечката са поставени допълнителни пътни знаци за сигнализиране на местата с разлика в нивата на настилката. Проверка на телевизионния екип показа, че са добавени редица вертикални пътни знаци, както и е направено заравняване на пластове, но не по цялото трасе.

 Предстои да бъде положен износващият пласт от плътен асфалтобетон  в участъка от с. Ракитница до п.в. „Чирпан-изток“, както и да се положат необходимите отводнителни улеи, облицовани окопи и бетонови бордюри. Ще бъде изпълнен насип на банкети, монтаж на ограничителни системи (мантинели) и пътни знаци. Ще бъде положена нова хоризонтална маркировка.

На въпрос за складираните материали по съществуващите отбивки, Апи заявява, че те не са отпадък. Част от тях – трошеният камък, е вложена в участъците с локални ремонти, а фрезованият материал ще се използва за запълване на банкети.

До приключване на ремонта участниците в движението трябва да карат с повишено внимание.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>