Удължиха срока за погасяване на временен безлихвен заем на  „Мересев“ ЕООД

Да бъде намален временният безлихвен заем на „Мересев“ ЕООД от 70 000 лв. на 40 405 лв. и да се удължи срокът за погасяването му до 31.12.2022 г. Това решиха общинските съветници на днешното си заседание.

Общински съвет Стара Загора отпусна на общинското дружество „Мересев“ ЕООД бе отпуснат от бюджета на Община Стара Загора временен безлихвен заем в размер на 70 хиляди лева, припомнят от администрацията. „Съгласно сключения договор и предоставения погасителен план, дружеството трябва да погаси усвоената част от заема в размер на 40 405 лв., в срок до 31.12.2021г. Управителят на „Мересев“ ЕООД инж. Маргарита Димитрова е внесла писмо до Кмета на Община Стара Загора, с което обяснява, че в периода на нейното управление на дружеството от 21.06.2021г. е успяла да погаси 85% от старите задължения на дружеството към доставчици, като и задължения за местни данъци и такси към Община Стара Загора. Извършени са и ремонтни дейности на шевни машини и парогенератор, във връзка с токов удар.

Закупен е нов климатик за шивашкия цех. Всички тези разходи са довели до невъзможността дружеството да започне да погасява по предложения погасителен план безлихвения заем, поради което г-жа Маргарита Димитрова предлага да бъде удължен срокът за погасяване на усвоената част от заема в размер на 40 405 лв. на 12 равни месечни вноски до 31.12.2022г.“ се посочва в предложението. 43 от общинските съветници подкрепиха предложението, един гласува „Въздържал се“.

Удължиха срока за погасяване на временен безлихвен заем на „Мересев“ ЕООД

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>