Общинските съветници в Стара Загора подкрепиха предложението за промяна на таксата за битови отпадъци

Общинските съветници в Стара Загора подкрепиха на днешното си заседание предложението за промяна на размера на таксата за битови отпадъци. Предложението е внесено от общинския съветник Янко Янков.

Предложението за промяна на размера на таксата за битови отпадъци бе внесено от общинския съветник Янко Янков и касае физическите лица, собственици на търговски обекти. Сега такива обекти плащат 1,5 промила. Идеята на Янков е сумата да бъде завишена на 3 промила, какъвто е размерът за бизнеса. Според Янков, при приемане на тази промяна на ставките, се очаква през 2022 година минимум около 600 000 лв. увеличение на приходите в общинския бюджет.
При настоящия размер на таксата за битови отпадъци очаквания приход от такси за битови отпадъци е планиран в бюджета за 2021 г. в размер на 10 162 000 лв. При текущите ставки за покриване на разходите на Община Стара Загора през 2021 г. ще е необходимо допълнително финансиране на дейностите по чистота за сметка на други бюджетни пера с около 1 781 000 лв, съгласно приетата план-сметка. В тази връзка предлагам да се промени ставката за такса за битови отпадъци заплащана за търговски обекти собственост на физически лица. До сега за тези имоти лицата са заплащали такса за битови отпадъци в размер като за жилищни имоти – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка. Това ги поставя в едно привилегировано положение спрямо предприятията собственици на търговски обекти, посочва в предложението си Янков.

При разглеждане на точката Янков уточни, че „не увеличаваме такса смет, а поправяме една несправедливост, от която в годините някой си е пълнил личния джоб от данъците на всички останали.
Предложението бе подкрепено с гласовете на 29 от съветниците. 8 гласуваха „против“, а 6 – „въздържал се“. Председателят на общинския съвет Мария Динева обоснова отрицателния си вот.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>