„Задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен за повреждане на кислородно-подаваща инсталация в болница в Стара Загора

Районен съд – Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 34-годишния Ж. И., привлечен като обвиняем за това, че на 20.11.2021 г. в гр.Стара Загора, в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, противозаконно е повредил чужда недвижима вещ – неподвижно закрепена към стените на сградата кислородно-подаваща инсталация, собственост на лечебното заведение, чрез смачкване на медна проводна тръба за кислорода, като от деянието са настъпили значителни вреди – изтичане на неустановено към момента количество кислород.

Съдът прие, че е налице обоснованото предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинението, обуславящо се както от неговите обясненията, така и от събраните по делото доказателства. Според съдебния състав е налице реална опасност Ж. И. да се укрие и да извърши други престъпления, с оглед неговата личност и характеристични данни. Деянието е извършено, след като обвиняемият е бил осъждан, за което е търпял наказания, и въпреки това не се е поправил.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.
Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.

„Задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен за повреждане на кислородно-подаваща инсталация в болница в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>