Таксиметров шофьор получи наказание за незаконен превоз на чужди  граждани

Лишаване от свобода в размер на единадесет месеца, чието
изпълнение е отложено за срок от три години, както и наказание глоба в
размер на 3000 лева, получи Й. С. на 54-години, живущ в гр.София. Съдът
възложи на полицейските органи да осъществят възпитателната работа с
обвиняемия.
Наложените наказания са по силата на одобрено от Районен съд –
Чирпан споразумението, сключено между обвиняемия, Районна
прокуратура – Стара Загора, Териториално отделение – Чирпан и
защитника му.
Обвиняемият се призна за виновен в това, че на 10.11.2021 г. от
землището на гр.Приморско до 173 км. на АМ „Тракия“, област Стара
Загора, с цел да набави за себе си имотна облага – парична сума от 300
евро, чрез използване на лек автомобил, собственост на таксиметрова
компания, противозаконно е подпомогнал повече от едно лице – трима
афганистански граждани, да преминават в страната ни в нарушение на
закона, съгласно който „Чужденец, който влиза в България или преминава
транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на
пътуването, трябва да притежава редовен документ за задгранично
пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е
необходима“.
В съдебно заседание обвиняемият декларира пред съда, че разбира
обвинението, признава се за виновен и разбира последиците от
споразумението. Също така заяви, че е наясно, че същото има сила на
влязла в сила присъда, както и че доброволно го е подписал и се отказва от
разглеждане на делото по общия ред.
Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на
влязла в сила присъда.

Таксиметров шофьор получи наказание за незаконен превоз на чужди граждани

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>