Онлайн или присъствено на заседание на ОбС – какво е мнението на ръководителите на групи на ГЕРБ и БСП?

Доколко ефективно е провеждането на заседанията на Общински съвет онлайн?

Този въпрос ТВ ЗАГОРА поставя сред представители на различни групи в Общински съвет Стара Загора.

 

Според председателя на Общински съвет Стара Загора 14 общински съветници нямат зелен сертификат, а двама от тези, които имат, са категорично против заседанията да се провеждат присъствено. ТВ Загора ще търси мнението на отделните групи в Общински съвет по темата: присъствени или онлайн трябва да са заседанията на общински съвет Стара Загора?

Според ръководителя на групата общински съветници на БСП проф. Иван Върляков, провеждането на онлайн заседание не е проблем. Той обаче коментира, че с отношението си към работния процес избраните общински съветници трябва да бъдат модел на поведение и да помнят клетвата при встъпването си в Общинския съвет. /видео/

 

Категоричен е фактът, че неприсъствените заседания на Общински съвет не предполагат дебат и дискусии. Продължителността им е кратка. Не са малцинство и общинските съветници, които не включват камерите си, имат проблеми с микрофоните, липсва добра интернет връзка заради местоположението им.

Честа практика е точки от дневния ред да остават неразбрани за гражданите.

Ръководителят на групата общински съветници от ГЕРБ Мария Жекова предпочита заседанията на Общинския съвет да се провеждат присъствено. /видео/

 

Припомняме, електронното гласуване се осъществява  чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки се извършват чрез приложението „Zoom“.

А иначе заповед РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването на РБългария позволя провеждането на заседанията на Общинския съвет да се провеждат онлайн.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>