Старозагорка участва в среща на младежките центрове в Европа

Управителят на Международния младежки център в Стара Загора Весела Марева участва в годишната среща на Европейската платформа на младежките центрове със Знак за качество на Съвета на Европа.
В качеството си на ръководител на първия в България младежки център със Знак за качество на Съвета на Европа, Весела Марева се включи в двудневна работна среща, организирана от младежкия департамент на Съвета на Европа.

По време на форума се дава възможност за обмен и споделяне на знания и опит в младежкия сектор. Срещата се провежда в периода 23-24 ноември в хибридна форма и в нея участват над 30 експерти от 14 държави.
Весела Марева сподели информация за актуалната ситуация и предизвикателствата пред младежкия сектор при организирането и провеждането на дейности в хибридна среда. Тя подчерта изключителната подкрепа, която получава Международния младежки център от Община Стара Загора. За разлика от множеството младежки центрове в Европа, благодарение на институционалната подкрепа, която получава от страна на местната общинска администрация, ММЦ успява да осигури устойчивост както на персонала, така и на дейностите.

В рамките на срещата бе представен и напредъка по изпълнението на дейностите в рамките на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Старозагорка участва в среща на младежките центрове в Европа

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>