Съдът не уважи изменение на най-тежката мярка за неотлонение на убиец

Окръжен съд – Стара Загора не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, взета спрямо 31-годишния Г. И., убил двумесечния си син

 

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение искането на задържания Г. И. за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 31.08.2021 г. в с.Хрищени, община Стара Загора, умишлено е умъртвил рождения си двумесечен син, като престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Според Окръжен съд – Стара Загора и към момента са налице изискванията на закона за продължаване на най-тежката мярка за неотклонение. Доказателствата по делото потвърждават изведения при вземането на тази мярка извод, че може да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Същият е осъждан многократно за извършени от него умишлени престъпления от общ характер,  наказанията за които е ефективно, поради което съдът счита, че реалната опасност Г. И. да се укрие и/или да извърши друго престъпление е в сила и понастоящем.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в тридневен срок.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Съдът не уважи изменение на най-тежката мярка за неотлонение на убиец

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>