Няма установени нарушения при направените 55 проверки от РЗИ- Стара Загора за изминалата седмица

Във връзка със заповед на Министерството на здравеопазването за въведени
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4 до 30 ноември, служители от отдел „Държавен здравен контрол“ при Дирекция „Обществено здраве“ и Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Стара Загора, за периода от 1 до 7 ноември са извършили 55 проверки. От тях:

 43 са за спазване на противоепидемичните мерки в обекти с обществено
предназначение на територията на област Стара Загора;
 4 са в лечебни заведения на територията на област Стара Загора;
 8 са в градски транспорт, съвместно с служители от ОД на МВР – Стара Загора и
Районно управление – Казанлък.
При извършените проверки не са установени нарушения.

Няма установени нарушения при направените 55 проверки от РЗИ- Стара Загора за изминалата седмица

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>