Онлайн сесия през октомври

Около 20 общински съветници не отговарят на условията за издаване на зелен сертификат и това е причината сесията да се проведе онлайн. Това каза председателят на Общинския съвет Мария Динева. В дневния ред няма силно дискусионни точки
По предложение на група общински съветници ще бъде разгледана възможността за създаване на специална сметка “Общински жилищен фонд“. Постъпилите финансови средства в нея от продажбата на общински жилища да бъдат разходвани основно за изграждане и/или закупуване на нови такива, както и за основен и/или текущ ремонт на наличния общинския жилищен фонд. Така написаното предложение противоречи на поне три общински наредби, според Мария Динева.
Ще бъде приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г. Основните финансови показатели показват, че осем от дружествата са завършили годината на загуба, а три- на печалба. Общинският съвет ще решава дали да дари имот за построяване на храм на Старозагорската митрополия. В този мандат общо дарените имоти на Митрополията са 18, според Мария Динева.
На тази сесия трябва да бъде решено дали имотът на Старозагорските бани с бившия общински плувен басейн ще бъде обявен за продажба. Началната тръжна цена е 1 млн. 170 хиляди лева.
Съветниците ще разгледат и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>