Наближава крайния срок за участие в програма „Старт на кариерата” – 29 октомври

Наближава крайния срок за участие в програма „Старт на кариерата” . Срокът изтича на 29 октомври. 

1 918 нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”. Документи се приемат от 04 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Чрез Програмата младите висшисти могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование на над 150 позиции в различни градове от страната в различни ведомства , в т.ч.  Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Работните места за териториални поделения на територията на община Стара Загора са общо 49 бр.

Младежите могат да кандидатстват за работните места в цялата страна до 29 октомври 2021г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.

Наближава крайния срок за участие в програма „Старт на кариерата” – 29 октомври

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>