Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, деканът на Аграрния факултет доц. Димитър Панайотов и кметът на общ. Раднево д-р Теньо Тенев откриха тържествено паметна плоча на проф. Жельо Ганчев в родното му село Коларово.

Непосредствено, преди официалното откриване, всеки от тях разказа част от интересната история на патрона на Аграрния факултет, разкриваща пътя му – от едно обикновено селско момче до възпитаник на най-престижните западноевропейски университети и активността му в създаването на висшето аграрно образование:

Ректорът на Тракийски университет доц. Ярков: „Наистина е много впечатляващо как един младеж в онова време, без телефони и интернет, на 19 години заминава да учи в Копенхаген „Ветеринарни и скотовъдни науки“, а след това да специализира в най-известните в областта и до наше време държави – Швейцария, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Холандия и да създаде основите на аграрното образование в България. Сега ние сме достойни наследници на това, което започнал проф. Жельо Ганчев – направленията Ветеринарна медицина и Животновъдство на Тракийския университет са водещи в България и ние се гордеем с това. Поздравявам инициаторът на идеята за откриване на паметна плоча на проф. Ганчев д-р Събев, който цяла година се бори всеотдайно за осъществяването и.“

Деканът на Аграрен факултет доц. Панайтов: „Това, което е направило селското момче, тръгнало от Тракия и стигнало до Кралското училище в Копенхаген, специализациите, които е направил във всички европейски страни, в които се развива аграрно образование се използва и до днес. Той и други наши учени са успели да пренесат в България програмите и плановете на европейското образование, където специализират. Проф. Ганчев е създател на породата Садовско говедо, също и той е първият, който извършва индивидуални контроли при овце от Старозагорската млечна. Ние се прекланяме пред създателите на висшето аграрно образование и изказваме нашата искрена благодарност за основите, които са ни дали.“

Кметът на общ. Раднево д-р Теньо Тенев, който е възпитаник на Тракийския университет, благодари за инициативата да бъде поставена паметна плоча в центъра на село Коларово, на фасадната стена на читалище Развитие, където идните поколения ще виждат част от историята на селото, с която да се гордеят.

Проф. Жельо Ганчев е български учен, професор по общо животновъдство, един от основателите на висшето зооинженерно и агрономическо образование в България, съосновател на Агрономическия факултет при Софийския университет, работил в областта на овцевъдството и говедовъдството. Първият законодателен акт, с който се регламентира висшето аграрно образование в България е приетият, от ХІV обикновено Народно събрание, Закон за народното просвещение, утвърден с Указ No 7 от 18.02.1909 г. Според него към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се създава Агрономически факултет с две специалности: растениевъдство и животновъдство. След близо 12 години изпълнени с трудности, през 1921 г. Агрономическият факултет започва обучението на първите си студенти. Аграрният факултет е правоприемник на Агрономическия факултет. През 1974 г. е пребазиран от София в Стара Загора. Това на практика поставя началото на висшето образование в града, със създаването на първото висше учебно заведение тук.

Идеята за поставяне на паметна плоча в родното му село е на младият преподавател от Аграрния факултет – гл. ас. д-р Желязко Събев, който е избрал да живее в село Коларово. А за осъществяването и финансирането младият преподавател се обръща към ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. Добри Ярков, който обезпечава каузата със средства на Университета. Той приветства домакините и гостите на събитието: „Изключително съм развълнуван, че след 100 години от създаването на висшето аграрно образование имаме честта и удоволствието да открием паметна плоча на патрона на Аграрния факултет – проф. Жельо Ганчев. Гордея се, че съм част от академичната общност на този факултет и да надграждаме започнатото от създателите на висшето аграрно образование за нас е предизвикателство, в което ще успеем.“

На събитието присъстваха членове на Ректорското ръководство, преподаватели от Аграрния факултет, ръководството на общ. Раднево, жители и гости на село Коларово.

Паметната плоча е от полиран гранит и е дело на известния пловдивски скулптор Таньо Камбуров.

 

Академичната общност на ТрУ откри паметна плоча на патрона на Аграрния факултет проф. Жельо Ганчев в родното му село

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>