Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет на Стара Загора

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет на Стара Загора. То ще се проведе дистанционно на 7 октомври от 9:00 часа.

Причината: съгласие за партньорство между община и Министерство на здравеопазването за ремонт на т. нар. Тубдиспансер.

Очакваните средства за старозагорското болнично заведение са в размер на близо 250 000 лева.

 

На извънредното онлайн заседание съветниците трябва да дадат съгласие общината да стане партньор на Министерството на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на COVID“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. /видео/

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева, определени са 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи. Като лечебно заведение, част от група 2, е включена и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

През месец юни 2021 година е отправено запитване и дружеството предлага 243 975,00 лева с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>