Аграрният факултет на Тракийския университет на 100 години

Аграрният факултет на Тракийския университет – Стара Загора е лидер в подготовката на кадри на високо професионално ниво. Той е основен стълб на висшето учебно заведение. Това заяви ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков, по повод отбелязването на 100 години висше аграрно образование. Той припомни, че университетът започна работа по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“.

 

Програмата е финансирана в размер на 4,5 млн. лева от Министерството на образованието и науката. По нея предстоят фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдството на иновативни методи за интелигентно и ефективно управление. /видео/

 

Доц. Ярков съобщи, че чрез тях до 2 – 3 години аграрният сектор в България ще бъде синхронизиран с тези на развитите европейски държави.

 

В пресконференцията участваха още деканът на Аграрния факултет доц. д-р Димитър Панайотов и председателят на Съвета на настоятелите проф. д-р Иван Станков. Доц. Панайотов подчерта, че в Университета се работи активно и се привличат много средства за научна дейност, както и че се работи по нов начин с висока добавена стойност. /видео/

 

В ТрУ се проведе Панорама, на която бяха представени всички специалности в Аграрния факултет, демонстрира се техника и бяха различните породи животни от Учебно-опитното стопанство.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>