4-ти Форум на кметовете от ЕС,  на тема: “НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС“

4-ти Форум на кметовете от ЕС,  на тема: “НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС: Установяване на  диалог в прехода и прилагане на политиките за въглеродна неутралност“. Ще се проведе в Стара Загора.

Събитието е двудневно, на  29-30 септември и е се проведе в Регионална библиотека „Захарий Кнажески“.

 

В търсене на пътища към устойчиво си развитие в следващите 30 години водещите  икономики в света насочват усилията на всички заинтересовани страни: власти на  различни нива: местни/регионални/национални, учени, бизнес, неправителствен сектор – към разработване и внедряване на иновации за разумно използване на енергията и  ресурсите, както и за производство на енергия от алтернативни източници. В тези свои  усилия те са следвани и от икономики с по-ограничени възможмости.

За една част от регионите – и в развитите и в „догонващите“ икономики, този преход към  нисковъглеродна икономика, и най-вече към добив на електроенергия от неизкопаеми  горива, поставя допълнителни предизвикателства пред всички заедно с многото  неизвестни.

Стара Загора е един от регионите в света, изправен пред предизвикателствата на прехода.

В изпълнението на целите, за постигането на които е създадена преди 25 години Агенция  за регионално икономическо развитие-Стара Загора (АРИР) от: община Стара Загора,  Тракийски университет, Търговско-промишлена палата, прие не по-малкото  предизивикателство да бъде водещ партньор на международен консорциум от институции  и организации в ЕС от региони в сходно положение, в търсене на работещи решения и  споделяне на добри практики – проект De Carb. Като част от изпълнението на проекта, с  убеждението, че в дилаога/спора се ражда истината Агенция за регионално икономическо  развитие – Стара Загора (АРИР) в сътрудничество с WWF – България и Черноморски  изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) организират 4-ти Форум на кметовете от ЕС,  ангажирани за справедлив енергиен преход “НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС: Установяване на  диалог в прехода и прилагане на политиките за въглеродна неутралност“. 

В двудневния форум ще се включат членове на Колегиума на Комисарите на ЕК,  регионални и местни власти от ЕС, финансови институции и утвърдени национални и  международни експерти, които ще дадат повече яснота относно възможните енергийни  реформи в България, в контекста на Европейската Зелена сделка.

4-ти Форум на кметовете от ЕС, на тема: “НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>