Тракийски университет организира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани

 

 

Участниците получават безплатно:

Þ Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски

университет в Стара Загора и обратно;

Þ Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през

деня;

Þ Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;

Þ Лекционни материали и консултации от лекторите;

Þ Сертификат за обучението.

Времетраене:

¨ Курс – 30 уч. часа (4 дни)

¨ Семинар – 18 уч. часа (2 дни)

Всеки земеделски стопанин и негов служител може да

участва максимум в 2 курса и 5 семинара.

Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица

могат да заявяват желание за участие в курсове и

семинари на:

Þ Тел: 042699271 – Ана Георгиева, техн. сътрудник

Þ Тел: 042699250 – Милен Господинов, техн. сътрудник

Þ Имейл: proekti.tru@gmail.com

Þ Тракийски университет

Þ Студентски град, 6000 Стара Загора

Курсове – теми:

 1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни

заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни

дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация

на получените животински продукти.

 1. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на

регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните

и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на

животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично

огнище.

 1. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване

биосигурността на животновъдните обекти.

 1. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

 1. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като

комплексна мярка за повишаване на продуктивността и

предотвратяване появата на заболявания.

Семинари – теми:

 1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни

заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни

дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация

на получените животински продукти.

 1. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от

природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.

 1. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
 2. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:

дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

 1. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на

селскостопански животни.

 

Тракийски университет организира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>