Двама членове на ВСС подадоха оставки

Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подадоха оставка. Информацията потвърди Красимир Шекерджиев.

Предстои на следващото заседание Пленумът на ВСС да обяви техните оставки. Двамата са помолили да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди да бъдат избрани за членове на колегията.

Красимир Шекерджиев трябва да бъде възстановен като съдия в наказателната колегия на ВКС, а Димитрова като съдия в Окръжен съд-Бургас.

Двмата членове на ВСС бяха координаторите на проекта за реформа на съдебната карта, който предизвика дискусии сред магистратите и местните общности, тъй като част от него предвиждаше закриването на районни съдилища и преобразуването им в териториални отделения.

Двама членове на ВСС подадоха оставки

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>