967 домакинства могат да подменят отоплителните си уреди по програма LIFE трета фаза

Община Стара Загора организира кръгла маса за качеството на атмосферния въздух.

Отчете се устойчива тенденция на средногодишна стойност на намаляване завърсяването на въздуха с фини прахови частици.

 Участниците на кръглата маса отчетоха свършеното през първите две фази от проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, с финансовия принос на програма ЛАЙФ на Европейския съюз. За Стара Загора общата стойност на проекта е в размер на близо 1 млн. 485 000 евро. /видео/

 

От 22 юни започна приема на документи за подмяна на отоплителни уреди на домакинства от Стара Загора. По схемата могат да кандидатстват до 967 семейства. Какво означава това? /видео/

По проекта, реализиращ се в 6 български общини са изградени 12 стационарни автоматически станции за измерване качеството на атмосферния въздух, две от които в Стара Загора – кв. Железник и бул. Славянски.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>