31 май – Световен ден без тютюнопушене

Световният ден без тютюн се отбелязва всяка година на 31 май по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Събитието се провежда в целия свят като се акцентира на рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление. За 2021 г. темата на Световния ден без тютюн, определена от СЗО, е „Реши и се откажи!”.
Министерството на здравеопазването чрез Регионалната здравна инспекция – Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности по отношение на преодоляване на тютюневата зависимост. Една от възможностите е безплатна консултация в Кабинет за отказ от тютюнопушене.
Активните пушачи могат да се възползват от различни безплатни услуги: консултации за отказване от тютюнопушене, измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи (чрез апарата „Smoker lyzer”) и др. Запазете час на тел. 0882 442 999, РЗИ – Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 10.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира различни инициативи за отбелязване на Световния ден без тютюнев дим:
• 28.05.2021 г. в ПГСАГ „Лубор Байер” – кампания с измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи, демонстрация на пушещата кукла Сю;
• 31.05.2021 г. от 11:00 до 14:00 часа пред Община Стара Загора, в близост до Парк „Пети октомври“, ще бъде разположен Изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Ще се измерва въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи и ще се представят вредите от тютюнопушенето чрез демонстрация на пушещата кукла Сю. Това е съвместна инициатива на РЗИ – Стара Загора, Превантивно-информационния център по зависимости и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
• 02.06.2021 г. в ОУ „Мати Болгария” – Казанлък ще се проведе демонстрация на пушещата кукла Сю.
• 04.06.2021 г. в Народно читалище „Георги Бенковски – 1928”, в изпълнение на партньорска инициатива между РЗИ – Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески”, ще се проведе поредната съвместна инициатива, посветена на здравето. На читалищните деятели от община Павел баня ще бъде предоставена методика при подготовка и организиране на събития в областта на профилактика на болестите и промоция на здраве с акцент върху ограничаване на въздействието на рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност.
• 7 и 8.06.2021 г. във Второ ОУ „П. Р. Славейков” ще се проведат дни на здравето с демонстрации на пушещата кукла Сю, алкоочила и др.
• 10.06.2021 г. в ОУ „Г. Райчев” ще се проведат демонстрации на пушещата кукла Сю, алкоочила и др.

31 май – Световен ден без тютюнопушене

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>