Областният управител е върнал решението на ОбС за създаване на ПК по политика за управление на общ. дружества

Областният управител е спрял изпълнението на решение на Общински съвет Стара Загора за създаване на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества. Това заяви в предаването „Сутрин с нас“ общинският съветник от Демократична България Димитър Чорбаджиев.

Припомняме, на априлското заседание общинският съветник Янко Янков бе вносител на предложението и след бурни дебати в зала, той успя да прокара решение за Постоянна комисия. Стигна се и до прецедент – общинските съветници гласуваха създаването на Постоянна комисия, но не можаха да изберат състав.

Ако точката бъде разгледана на майското заседание на 27, тримата общински съветници от ДБ ще подкрепят създаването на ПК по политика за управление на общинските дружества, но при предварителен състав на членовете, които да бъдат експерти.

Групата общински съветници пък от Народен съюз внасят предложение за сесията на 27 май за Създаване на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора. Целта е да се направи проверка на изрядността на търговските субекти, които ги стопанисват, предвид че голяма част от договорите им с Община Стара Загора са изтекли в началото на м. май. Те припомнят, че някои от договорите за стопанисване на временни обекти на общинска собственост са подновявани автоматично през последните години.

Отново на майското заседание влиза и повторно предложение за Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени. На последната сесия не бяха подкрепени и двете предложения – за подновяване за срок от една, нито от три години.

Новото предложение от общинските съветници Петър Желязков, Юсни Имбрям, Дамян Георгиев, Антон Андонов и Боян Бабанов е удължаване на договорите с 20 месеца.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>