Неназовани общински съветници с пореден опит за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени

Предварителният дневен ред на предстояата майска сесия съдържа 58 точки. Редовното заседание ще се проведе в четвъртък 27 май.

В понеделник пък управителите на 11-те общински дружества ще представят своите годишни финансови доклади пред ресорните Постоянни комисии към Общински съвет Стара Загора.

Точка първа от дневния ред е  приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“.

Също на второ четене се очаква да бъде приет и Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора внася за разглеждане кмета на Стара Загора.

На заседанието на 27 май се очаква общинските съветници да гласуват Попълване и промяна съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори,екология.

 

Интерес се очаква да предизвикат отново 6 и 7 точка от предварителния дневен ред. А именно: Създаване на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора.

Повторно се внася предложение за Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на гр. Стара Загора.

Учудващо е, че и двете предложения се внасят от неназована група общински съветници. Телевизия Загора получи информация, че неназованите общински съветници са: Петър Желязков, Юсни Ибрям – ДПС, Дамян Георгиев – БСДП, Антон Андонов – ВМРО-БНД и Боян Бабанов – ГЕРБ

Този път предложението им касае удължаване на договорите за срок от 20 месеца.

Припомняме на заседанието през м. април Общински съвет не прие удължаването на договорите за временните обекти нито за срок от една, нито за срок от три години. Общинските съветници очакваха да им бъде предоставена информация кои търговци, стопанисваи временни обекти общинска собственост са били изрядни платци.

Неназовани общински съветници с пореден опит за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>