За пръв път в Чирпан избраха Младежки Общински съвет

Нова зала за работа на Център за превантивна и консултативна дейност

към Община Чирпан бе открита днес в сградата на Общинска администрация.

Центърът е помощен орган към местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Реновираната зала бе официално открита от секретаря на централната комисия за борба с противообществените прояви Петя Петрова и секретаря на местната комисия Петко Минчев.

За пръв път в община Чирпан бе избран и Младежки общински съвет, председател стана Мирела Николова.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>