Общинският съветник Дамян Георгиев с опит да премахне лихвите от наемите на билбордове

73 точки съдържа дневният ред на априлската сесия на Общински съвет.  80 % от дневния ред касае ликвидация на съсобственост, продажба на недвижими имоти основно в селата и Подробни устройствени планове. Подробностите от председателя Мария Динева.

73 точки съдържа дневния ред на общинската сесия, която ще се проведе присъствено на 29 април четвъртък. Две точки от предварителния дневен ред  изтеглят  вносителите им. Едната касае ПУП в с. Християново, с вносител кметът Живко Тодоров. Тя се изтегля по технически причини.

Втората, с вносител Дамян Георгиев от БСДП, касае освобождаването от лихви на рекламните билбордове.  На председателски съвет не са дадени мотиви за изтеглянето на точката от Дамян Георгиев.

Припомняме, отново по предложение на общинския съветник Дамян Георгиев на предишната сесия през м. март наемите на билбордовете бяха намалени с 50 процента за няколко месеца. Това стана факт, след като на февруарската сесия пък същото предложение за намаляне на наемите на билбордовете бе с вносител Янко Янков. Заради коментари в публичното пространство за конфликт на интереси, той оттегли предложението си.

Два правилника – за подпомагане на семейства с деца и правилник за работата на общински съвет ще гледат общинските съветници в четвъртък.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>