Областна панорама на професионалното образование провеждат в Стара Загора

Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, в
партньорство с Търговско-промишлена палата, Клуб на работодателя и Център
за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, организират за девети път
Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране
2021 г.
Традиционно събитието се провежда в края на месец април на голяма площ,
където се срещат кандидат-гимназисти, техните родители, образователни
институции и представители на бизнеса. Инициативата има за цел да
информира кандидат-гимназистите, зрелостниците и техните родители за
професиите и специалностите, по които се извършва обучение в учебните
заведения в Област Стара Загора, за новостите в професионалното обучение,
както и за нуждите на бизнеса в региона.
През 2020 г., поради въведеното извънредно положение в страната, се проведе
Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното
ориентиране, която се радва на голям интерес отстрана на ученици и родители.
В нея се включиха училищата от областта, Тракийски университет и
представители на бизнеса от региона.
Тази година се предвижда паралелно провеждане на присъствена и виртуална
панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, за да се
подкрепят учениците в техния избор на образование и професия.
Във Виртуалната панорама на професионалното образование и кариерното
ориентиране участват всички училища, осъществяващи държавен план-прием в
осми клас в област Стара Загора, Тракийски университет и представители на
бизнеса. Образователните институции се включват с кратко видео, с което се
представят професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението
в тях през учебната 2021/2022 година, а фирмите популяризират дейността си и
възможностите за професионална реализация и кариерно развитие. Видеата са
публикувани на Фейсбук страницата на събитието „Виртуална панорама на
професионалното образование и кариерното ориентиране“.
Присъствената Областна панорама на професионалното образование и
кариерното ориентиране ще се проведе на открито на 11 и 12 май в часовия
диапазон от 10.00 до 18.30 часа на 11 май и от 10.00 до 13.00 часа на 12 май на
бул. „Цар Симеон Велики“ между пресечките на бул. „Митрополит Методий
Кусев“ и бул. „Руски“. Тук ще са разположени шатри, където чрез презентации,
изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други
ще бъдат представени професиите и специалностите, по които ще се извършва

обучението в различните училища, както и новостите в професионалното
образование. В нея ще се включат професионалните гимназии от община Стара
Загора, средни училища, предлагащи професионална подготовка, Тракийски
университет и представители на бизнеса.
Събитието ще се проведе паралелно в общините от Област Стара Загора.
Провеждането в реална среда на IX Областна панорама на професионалното
образование и кариерното ориентиране 2021 г. ще бъде осъществено, ако
противоепидемичните мерки в този момент позволяват това.

Областна панорама на професионалното образование провеждат в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>