11 години социална услуга „Наблюдавано жилище“

11 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” – Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самостоятелност. Социалната услуга разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 11 години в услугата са били настанени общо 53 лица.

От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ е разкрита като делегирана държавна дейност в Стара Загора. Оттогава, Сдружение „Самаряни“,управлява и предоставя тази услуга, в партньорство с Община Стара Загора.
„Наблюдавано жилище” –оказва подкрепа и консултира лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си.
През последните 11 години, в услугата са били настанени общо 53 лица – 34 младежи и 19 девойки. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда.

От всички ползватели на услугата 17 са били със завършено средно образование, 29 – със завършено основно образование. През изтеклите 11 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 8 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 21 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 18 души са имали ангажименти по трудови правоотношения. Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” – Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, както и след последващо подаване в Сдружение “Самаряни” на писмено искане за ползване на социалната услуга.

11 години социална услуга „Наблюдавано жилище“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>