Приемат се предложения за наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“

Община Стара Загора приема предложения за присъждане на Награда „Стара Загора“
за 2021 година. Отличието  се присъжда  по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Номинациите могат да бъдат направени от държавни и общински органи, обществени и
професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на Община Стара
Загора. Те се подават до кмета в писмен вид не по-късно от 15 април.
Наградата „Стара Загора“ се присъжда в две направления: наука и образование; култура и
изкуство. Кандидатите в направление „Наука и образование“ трябва да са изявени
професионалисти с доказан принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа.
Ученици на кандидатите да имат участия и класиране на призови места в състезания,
конкурси и олимпиади на областно, национално и международно ниво.
За присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Култура и изкуство“ се
номинират хора със значими постижения в областта на литературата, изобразителното
изкуство, архитектура, музика, театър, танцово изкуство, фотография, съвременни визуални
изкуства.
За награда „Млада Загора“ могат да бъдат номинирани учащи с изключителни постижения и
извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси в
сферата на науката и образованието; културата и изкуството. Кандидатите трябва да са
класирани на призови места на регионални, национални или международни олимпиади,
конкурси и състезания или да са разработвали и участвали в училищни, общински,
регионални, национални или международни проекти с принос за утвърждаване  на авторитета
на учебното заведение, както и да  имат личен авторитет сред съучениците си и учителите в
съответното учебно заведение. Желаещите могат да правят своите номинации не по-късно от
15 май.

Приемат се предложения за наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>