Литературен конкурс „Писма до себе си” организират в Стара Загора

Петото издание на Национален литературен конкурс  „Писма до себе си” организират и тази година Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Темата на конкурса е „Писма до себе си” и е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението.

Епистоларната форма не е задължителна.

Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе /кратък разказ с обем до 3 страници/.

 

В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи:

  1. от 10 до 13 години
  2. от 14 до 20 години

Конкурсът не е анонимен. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон.

 

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.

 

Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл – pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.

 

Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 30 април 2021 година.

Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 28.05.2021 година.

Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора, награда на ЦПЛР – Стара Загора.

Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист” и оповестени на страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.

 

Литературен конкурс „Писма до себе си” организират в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>