Ще се лиши ли Общински съвет Стара Загора от приходите на политическата реклама?

Ще бъдат ли освободени от наем към общината фирмите, които осъществяват търговска дейност с билбордове?

Отговорът ще научим в четвъртък, когато ще се проведе редовното заседание на общински съвет.  Предложението за опрощаване на наеми от рекламно-информационни елементи /билбордове/ е на общинския съветник Янко Янков.

Общинският съветник Янко Янков от „Алтернатива на гражданите“ предлага под № 71 точка в дневния ред на предстоящата сесия , която касае Приемане на решение за освобождаване от заплащане на такси за наемателите, извършващи стопанска дейност за отдаване под наем на Рекламно – информационни елементи.

Мотивите: „С решение № 633  на Общински съвет Стара Загора от 26.11 бяха освободени от задължение за заплащане на месечен наем, наемателите на общински обекти с въведена абсолютна забрана за работа.“

Затова, общинският съветник Янко Янков иска Общински съвет да освободи от заплащане на 50 % от наемната цена за срока на въведеното извънредно положение, включително до края на юни месец, обекти, стопанисващи Рекламно-информационни елементи, защото приходите били намалели. И предлага още: постъпилите плащания от периода на месеците декември и януари да бъдат прихванати от дължимите такси и наемни цени за следващ период.

Председателят на Общински съвет Мария Динева пред медии информира…

 

На въпрос на ТВ ЗАГОРА има ли конфликт на интереси  на вносителя и предложението му, и извършена ли е проверка на билбордовете в Стара Загора дали върху тях има налична търговска дейност г-жа Динева коментира…/виж видеото/

 

Екип на ТВ ЗАГОРА направи бегла проверка на Рекламно-информационните елементи в Града на липите. От многобройните и разположени почти на всяко кръстовище билбордове ни се рекламират политици, казина, марки цигари и вериги хранителни магазини.

Да, реклама на заведения за хранене и кафенета не видяхме, защото са затворени, за разлика от отворената политическа реклама.

Ще гласуват ли предложението на Янко Янков общинските съветници на Стара Загора, предстои да научим в четвъртък.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>