Оттеглят точките за безвъзмездно ползване на общински обекти от спортни клубове

Две точки от дневния ред за предстоящата сесия отпадат. Това обяви председателят на Общински съвет Мария Динева.

Точките касаеха предоставяне за безвъзмездно ползване на общински обекти на три спортни Сдружения с нестопанска цел за период от 10 години.

Очакваше се на сесията на 25 февруари Общински съвет Стара Загорада да даде съгласие площ от над 340 кв. м. да се отдаде за съвместно безвъзмездно ползване за срок от 10 години на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“ и СНЦ „КАРАТЕ КЛУБ БЕРОЕ“. Припомняме, че до този момент повече от две години първият спортен клуб по кикбокс не се е възползвал от помещението, поради липса на финанси и пандемията. Ще отпадне и 18 т. От дневния ред,  която също касае същия казус в полза на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“ – гр. Стара Загора.

Каква е причината за това?

 

Към момента спортният клуб по кикбокс е започнал дейности по реконструкцията на помещението, намиращо се на последния етаж на Общинското дружество „Мересев“, видя екип на ТВ ЗАГОРА. Срещнахме се и с новия управител Мария Бонева, която попитахме дали този акт на общински съвет няма да попречи на нейните управленски виждания за предприятието, в което в момента работят 29 души, голяма част от които с различни физически увреждания.

 

Припомняме че временна комисия на Общински съвет, с председател Янко Янков, излезна с доста критичен доклад през миналата година за управлението на общинското дружество от бившия управител Таня Славова. Според г-н Янков са открити нарушения в отчетността, в отдаването под наем на обекти от Мересев. Докладът бил предаден на прокуратурата.

Поискахме от председателя Мария Динева доклада на временната комисия, но юристите на Общината отказаха, заради сигнала в прокуратурата. Припомняме обаче, че двама общински съветници от ГЕРБ подписаха с особено мнение този доклад, несъгласни с изключително негативното и отрицателно отношение на гн Янко Янков към предишния управител на дружеството. Те изразиха и мнение че в хода на проверката не е направен цялостен и задълбочен анализ на финансовото състояние на дружеството.

На предишната сесия договорът с Таня Славова бе прекратен, без да я освобождават от отговорност и след конкурс бе назначена Мария Бонева.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>