Близо 25 млн. лева е проектобюджетът на Община Чирпан за 2021

На 10.02.2021 г. в голяма зала на Община Чирпан се проведе публично обсъждане на бюджета за 2021 г. в изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси преди внасянето му за приемане от Общинския съвет. На обсъждането присъстваха представители на медии, общински структури, общински съветници, председателят на комисията по бюджет и финанси, граждани и неправителствени организации.

Предложението на кмета Крачолов за сборен бюджет на Общината е в размер на 24 954 204 лв.

Благодарение на добрата работа на общинската администрация, на кмета и екипа му, бюджетът за 2021 г. е увеличен с 30 % спрямо бюджета за 2020 г. и се очаква да нарасне още от целеви субсидии от правителството, като достигне до 27 000 000 лв.

Само за сравнение – началният бюджет за 2019 г. на Общината е 17 413 310 лв., а за 2020 г. – 19 192 304 лв.

През 2021 г. с целеви средства от Министерски съвет ще бъде извършен цялостен ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „Пейо Яворов”, ул. „Крачолови” и ул. „Гео Милев”, и реконструкция на участъци от ул. „Димитър Благоев” и ул. „Еделвайс”.

През 2021 г. ще стартира изграждането на нова детска градина в село Свобода, средствата са осигурени от Министерство на образованието и науката.

През 2021 г. със средства от местни приходи е предвидено да се финансират разходите за неотложен кабинет, субсидиране на линии от транспортната схема на общината, субсидии за спортни клубове, туристическото дружество, мероприятията от Спортния календар – 21 250 лв. и от Културния календар – 50 000 лв. Предвидени са средства и за изграждането на паметници на Никола Манев, Димитър Данаилов и за войнишкия паметник в с. Спасово.

Въпреки увеличението на бюджета, Общината стартира реформи и оптимизация в общинска администрация, в звената към нея, с цел намаляване разходите по издръжка и фонд работна заплата. Това се налага заради погасителните вноски по кредити, които са изтеглени и ще се изтеглят, за да се излезе от тежкото финансово състояние, което бе заварено през 2019 г. В тази връзка, от началото на годината се работи за събиране на старите задължения на физически и юридически лица ( дължимите данъчни задължения) съставени и връчени са актове, а недобросъвестните длъжници ще бъдат дадени на частен съдебен изпълнител.

За 2021 г. Община Чирпан заделя 570 000 лв. от бюджета си под формата на резерв с намерение той да се използва за погасяване на главницата и лихвата след сключване на договора за банковия кредит. Средствата са предвидени като резерв, защото към момента няма сключен такъв договор с Банкова институция.

 

Близо 25 млн. лева е проектобюджетът на Община Чирпан за 2021

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>