Област Стара Загора е намаляла с 38 хиляди души

Сред областите с отлив на населението през последните десет години, най-тежко е положението в Стара Загора и Пазарджик, които губят по 38 000 души всяка. Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов при онлайн представянето на анализ за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България, предаде БТА. Икономистът акцентира на интересната позиция на двете области – Пазарджик е между Пловдив и София, а Стара Загора е между Бургас и Пловдив, и допълни, че хората, които са напуснали тези области, са се насочили най-вероятно на там. Продължава ръстът на заетите в сектора на Информационни и комуникативни технологии (ИКТ) в София и през 2019 г. техният брой е 86 000 души. Те получават заплати над максималния осигурителен праг. В Южния централен район също има ръст на заетите в този сектор, като това се дължи основно на Пловдив, където работещите в ИКТ вече са 5900 души. В Югоизточния район почти не се отчита съществен ръст в този вид заетост и техният брой за целия район е около 2200 души, като половината от тях са в Бургас, а около 700 са в Стара Загора.
София в рамките на десет години – между 2009 и 2019 г., е успяла да увеличи своето население с почти 80 000 души. Само една област от Южна България е успяла да увеличи населението си – Кърджали – с около 3500 човека, коментира Адриан Николов от Института за пазарна икономика, като уточни, че и там, както и в София, големият фактор за увеличението на населението е механичното му движение, а не това, че има баланс между раждаемост и смъртност.
Николов подчерта, че в тази ситуация освен София няма печеливш и допълни, че това е обяснението до някаква степен и за динамиката на цените на жилищата през последните няколко години.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>