Две подписки с искания на граждани от кв. „Лозенец“ в Стара Загора бяха връчени днес на Мария Динева, председател на Общинския съвет и на Иванка Сотирова, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности в Община Стара Загора.

Те са събрани от инициативни групи и подкрепени от Обществен дарителски фонд Стара Загора и Сдружение „Свят без граници“.

Жителите на ромския квартал настояват за изграждане на жилища за социално слаби граждани, както и за разширяване на законния достъп до качествена вода , електричество, канализация в обособените квартали с концентрация на бедност в Община Стара Загора.

Финансиране ще се търси от общинския и републиканския бюджет, както и  чрез кандидатстване пред фондовете на Европейския съюз.

Исканията включват: Урегулиране на общински терени намиращи се в съседства с кв. „Лозенец“ с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи, изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите терени, ремонт и преасфалтиране  на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала. Освен това хората настояват за  подобряване качеството на водата и търсене на решения за справяне с водния режим в квартала,  обособяване на повече площадки за сметосъбиране и редовно извозване на битовите отпадъци, като и затова движението по ул. „Знание“ да стане  еднопосочно и да се ремонтира оградата на Средно училище „Христо Смирненски“.

Според Ганчо Илиев от Сдружение „Свят без граници“ основният проблем е незаконното строителство, но трябва да се вземат мерки и за решаване на инфраструктурните проблеми на законно живеещите жители на квартала.

„Вече са изградени социални жилища в бившата Метрология, но желаещите да живеят там, трябва да изпълнят определени критерии. Определен е и един терен за предоставяне на места за строителство, предстои и изграждане на инфраструктура там. Мисли се и за други варианти“, обясни зам.-кмет Сотирова. Що се отнася до режима на водата, вече е проведен разговор с управителя на ВиК инж. Румен Райков, който е информирал, че предстои въвеждането на водомери с дистанционно отчитане в близката година.

Според Мария Динева и Иванка Сотирова част от проблемите  като оградата на училище „Христо Смирненски“, за ул. „Знание“ и за сметосъбирането могат да бъдат  решени в кратки срокове.

„Благодаря, че сте се ангажирали с тези сериозни проблеми в кв.  „Лозенец“, безспорно решенията по тях не са неизпълними. Ясно е, че няма да стане бързо, но стъпка по стъпка…“, заяви Мария Динева. Тя ще информира общинските съветници за подписките и ще се търсят варианти за удовлетворяването на исканията в тях.

 

Жители на кв. „Лозенец“ се оплакват от инфраструктурата

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>