Европа директно – предаване на ТВ Загора

На 21 януари Парламенът гласува да продължи да предоставя допълнителни ресурси през 2021 и 2022 година, за да осигури храна и основна помощ на нуждаеите се.

Парламентът одобри споразумението за адаптиране на регламента за Фонда за европейска помощ за найнуждаещите се, постигнато със страните членки през миналата година.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>