51 точки съдържа дневния ред на първата за годината сесия на ОбС Стара Загора

Първото за 2021 ва година редовно заседание на Общински съвет Стара Загора ще се проведе на 28 януари /четвъртък/ отново онлайн.

51 са точките в дневния ред към момента.

 

На заседанието през януари, общинските съветници ще разгледат Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., с вносител на предложението кмета Живко Тодоров.

Очаква се да бъде гласувано и предложението за удължаване срока на погасяване на дългосрочен общински дълг с 15 месеца.

Ще бъде утвърден и реда за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора.

 

Точка осма от дневния ред касае избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД. От трима явили се и в двата кръга на конкурса с председател зам. кмета Иванка Сотирова, ще се избира между класираните на първите две места кандидати-Мария Андреева Бонева и Маргарита Димитрова Димитрова.

ПРед Общински съвет Кметът ще изложи своя годишен отчет за 2020 година и се очаква да бъде приет от мнозинството.

Председателят на общинския съвет пък Мария Динева ще направи Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020

Такъв ще има и на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година.

51 точки съдържа дневния ред на първата за годината сесия на ОбС Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>