До края на деня е срокът за работодателите- кандидати за мярката 60/40

Днес е последният ден, в който работодателите могат да кандидатстват за получаване на средства по третия дизайн на мярката 60/40 за запазване на работните места, съобщават от Агенцията по заетостта. По мярката могат да кандидатстват работодателите, желаещи да получат средства за периода преди 1 януари 2021 г. и отговарят на условията.
До 15 януари 2021 г. работодателите могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Към заявленията трябва да се приложат документи, доказващи спад на приходите вече за декември 2020 г., за да се съпостави предходен месец или период, съгласно регламента на мярката.
На вече одобрените кандидати, изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и писмо декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 29 януари 2021 г.
От Агенцията по заетостта напомнят, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване – 15.01.2021 г. и за месечно отчитане – 29.01.2021 г., тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>