Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически

сектори. Това стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на

софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за

приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса

конкретни текстове за изменение в законодателството.

Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на

алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Работна група с

представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите

за т.нар. софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на

януари. На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли

видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност,

технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

Електронни касови бележки ще заместят хартиените

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>