Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката”Запази ме“ за изтекъл месец

Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката за изтекъл месец. Това предвиждат приети промени в проект „Запази ме“.

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 2 на Държавен вестник от 08.01.2021 г. е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. .

Какво регламентира постановлението?

 

 

В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект „Запази ме”:

– При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им

– Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 31.03.2021 г.

Промените влизат в сила от 01.01.2021г., кандидатствалите преди това ще получават по 24 лв. на ден до 31.12.2020г..

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” .

Препоръчваме кандидатстване по електронен път, с писмо с обратна разписка и само в краен случай – на място при спазване на  актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на сайта на Агенция по заетостта, рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”, „Запази ме”,  както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.

Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката”Запази ме“ за изтекъл месец

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>