„Какво постигнахме заедно през програмен период 2014 – 2020 година“

„Какво постигнахме заедно през програмен период 2014 –
2020 година“ – изпълнение на оперативните програми в Област Стара Загора и на проектите на Община Стара Загора, съфинансирани с безвъзмездна финансова помощ.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>