ЕВРОПА ДИРЕКТНО – предаване на ТВ ЗАГОРА 17 ноември

Бюджетът на ЕС за 2021 година: Подкрепа за устойчиво възстановяване от пандемията

Първи годишен бджет от следващата седемгодишна дългосрочна финансова рамка

Повече от 14 млрд. евро са добавени за укрепване на водещите програми на ЕС

Съкращенията, предложени от Съвета бяха анулирани, като средствата са възстановени до нивото на проектобюджета на Комисията

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>