Нов съдия се присъедини към екипа на Районен съд – Стара Загора

Христо Ангелов встъпи в длъжност „Съдия“ в Районен съд – Стара Загора днес, 16.11.2020г.

Съдия Ангелов е бил председател на Районен съд – Гълъбово за два последователни мандата. През професионалния си стаж на съдия е разглеждал основно наказателни дела, поради което той ще се влее в наказателното отделение на съда.

Днес г-н Христо Ангелов подписа акт за встъпване в длъжност „Съдия“ в Районен съд – Стара Загора в присъствието само на и. ф. председателя на съда, съдия Милена Колева, която го приветства и му пожела успехи и удовлетворение от бъдещата му работа в съда. За събитието не беше проведено традиционното общо събрание на съдиите, предвид взетите в съда противоепидемични мерки.

Нов съдия се присъедини към екипа на Районен съд – Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>