Поставят допълнително специализирани контейнери по проекта за оползотворяване на  ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

Община Стара Загора разширява обхвата на системата за разделно събиране с цел
оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил. През изминалата седмица
бяха поставени допълнително още пет специализирани контейнера.
Съдовете са позиционирани на удобни и леснодостъпни места:
1. ул. Младост, кв. Железник е поставен втори контейнер;
2. Северно от бул. „Никола Петков“, паркинг до църква „Св. Игнатий Старозагорски“;
3. Ул. „Св. Отец Паисий“ № 89 източно от офис на EVN;
4. Североизточно от кръстовището на ул. „Пенчо Минев“ и ул. „Васил Левски“;
5. Ул. „Подполковник Калитин“, южно от бул. „Цар Симеон Велики“.
Припомняме, че проектът на местната администрация съвместно с TexCycle стартира през
2018 година и цели оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали.
Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят
дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани
инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна
информация. С цел повишаване на ефективността на системата е желателно дрехите да са
изпрани и да бъдат поставени в торба.
Обслужването на контейнерите се осъществява два пъти седмично, а при необходимост и с
по-голяма честота от фирма „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, с която Община Стара Загора има сключен
договор. „ЕВРОТЕКС“ ЕООД се грижат и за по-нататъшното оползотворяване на текстилните
продукти, за да се затвори жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани
отново. Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в
индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране
или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно
пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат
нови текстилни изделия.

Поставят допълнително специализирани контейнери по проекта за оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>