Стара Загора, качество на въздуха, класации и…коментари

По темата за качеството на въздуха в Стара Загора и коментар на доклада на Европейския алианс за обществено здраве мненията на Пламен Таушанов – предс. на УС на Българската асоциация за заита на пациента и Боян Рашев – експерт управление на околна среда.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>