Общинските съветници поискаха обяснения за забавянето в срока на реконструкцията на Зоопарка

Дебати в зала предизвика и предложение за промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“.

В текста е записано-удължаване на периода за усвояване и гратисния период на вече договорения кредит от 18 на 24 месеца, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

Основното, което притеснява всички нас, са проблемите в строителната част на проекта, обобщи мнението на повечето заседатели председателят на Общинския съвет Мария Динева.

 

40 заседатели подкрепиха предложението, а 7 се въздържаха от мнение.

Темата за дейностите по реконструкцията на Зоопарка ще бъде дискутирана на разширена работна среща, обясни председателят на Общинския съвет Мария Динева след гласуването.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>